Organisatie


Taakverdeling VNM-bestuursleden

Algemeen
Alle bestuursleden dragen bij aan het formuleren van het beleid ten aanzien van belangenbehartiging, acquisitie, financiën en ondersteunende diensten. Zij treden elk op als contactpersoon voor een aantal bij het VNM aangesloten verenigingen.

Rol- en taakverdelingen 
Voorzitter
Wim Prins
(Regio contact Noord)
Beleidscoördinatie
Ledenbeleid
Participantenraad vergaderingen
Beleidsplan – Meerjarenplan
Waterrecreatie NL – agenda lid
Lid Werkgroep Handboek VNM
Vice voorzitter
Joost Meijer Plv. voorzitter
Vertegenwoordigend bestuurslid WRN
WRN Themagroep juridische zaken (i.o.) en Holl. Plassen
Wet- en regelgeving
Juridische zaken VNM
Contactpersoon RWS / Lokale overheden
Contactpersoon t.b.v. regio coördinatie
Contactpersoon juridische zaken / KNMC juriste
Secretaris
Peter Otterspeer Bestuursvergaderingen – planning – notulen
Jaarverslag
Contactpersoon secretariaat
Contactpersoon KNMC secretariaat
Contactpersoon ondersteuning
Lid Werkgroep Handboek VNM
WRN Themagroep Regio Rivieren (agenda lid)
Lid CE regiegroep
Penningmeester
Hans van der Steen
(Regio contact Zuid)
Financiële administratie
Jaarrekening
Begroting
Samenwerking / intermediair KNMC
Contactpersoon EBA vertegenwoordiging bij KNMC
Contactpersoon NOC*NSF
Bestuurslid
Gideon Huijsse PR, Marketing en communicatie plannen
Huisstijl
Website – onderhoud en beheer
Portfolio – Vaarklaar map / Marketingplan 2020
Contactpersoon Redactieteam Nieuwsbrief
Plv. redacteur Nieuwsbrief
Bijzondere evenementen / beurzen / alg. presentaties
Bestuurslid
Wout Kraaijeveld
(Regio contact Midden)
Relatiemanagement
Contactpersoon SAW (Opleidingen / Rijnsportpatent)
Vraagbaak watersportverenigingen.
Ledenwerving algemeen
Bijzondere evenementen
Lid Werkgroep Handboek VNM
WRN Themagroep BRTN – Vaarwegbeheer
Bestuurslid
Vacature

Overige contacten en werkgroepen

Contacten St. NMR – Ned. Motorbootrensport
UIM, Licenties en meetbrieven, Overige netwerken watersport snelvaren

Arie Kwak
Dick Sluijter
Harry Meek (PowerBoatHoll.)

Redactie- / Communicatie team
VNM-Nieuwsbrief, VNM website, HJB website

John van Gelder, voorzitter
Gideon Huijse (plv. vz.)
Arie Kwak
Marga Visser (secretariaat KNMC)
Correspondenten: Annemarieke Janssen (WSV de Batavier) / Sieta vd. Kamp (WSV St. Nyc) / Piet Vastenhout (WSV Achter ’t Veer)
Vacature

Werkgroep Handboek VNM

John van Gelder, voorzitter
Wim Prins (plv. vz.)
Peter Otterspeer
Ada Sanders-Kranenburg (KNMC)
Wout Kraaijeveld

Coördinator SAW en Rijnsportpatent

Rob Bouman

Contactpersoon en coördinator European Boating Association (EBA)

Harm Smidt (KNMC)

Juridisch adviseur stichtingen- en verenigingsrecht

Ada Sanders-Kranenburg (KNMC)

Contactpersoon Vamex / CBR

Peter Bezemer (KNMC)


Regio’s: (Voorlopige indeling)

Contact Zuid

WSV de Batavier – Niftrik (i.o.)

Contact Noord

WSV St. Nic

Contact Midden

KDR&ZV – Dordrecht (i.o.)

Contact Rivierengebied / Alblasserwaard

WSV de Snap (Arie Kalis – Regio coördinator)

Contact IJsselmeer / Markermeer / Randmeren

Arie Kwak

Contact Regio Rivieren – vaarwegen Gelderland

Dick Sluijter (KNMC)

Secretariaat:

VNM
Meent 2a
4141 AC Leerdam
Tel. 0345-62 31 00
secretariaat@knmc-vnm.nl

Reacties zijn gesloten.