Organisatie

Algemeen
Alle bestuursleden dragen bij aan het formuleren van het beleid ten aanzien van belangenbehartiging, acquisitie, financiën en ondersteunende diensten. Zij treden elk op als contactpersoon voor een aantal bij het VNM aangesloten verenigingen.

Bestuur:

Joost Meijer – voorzitter
Peter Otterspeer – secretaris
Paul van Gendt – penningmeester
Wout Kraaijeveld – vicevoorzitter
Leen Groenendijk – technische onderwerpen
Wolter Jongman – coördinatie participanten
Herbert Schoenmakers – externe contacten

Contacten St. NMR – Ned. Motorbootrensport
Overige contacten en werkgroepen
UIM, Licenties en meetbrieven, Overige netwerken watersport snelvaren

Arie Kwak
Dick Sluijter
Harry Meek (PowerBoatHoll.)

Redactie- / Communicatie team
VNM-Nieuwsbrief, VNM website, HJB website

John van Gelder, voorzitter
Arie Kwak
Marga Visser (secretariaat KNMC)
Correspondenten: Annemarieke Janssen (WSV de Batavier) / Sieta vd. Kamp (WSV St. Nyc) / Piet Vastenhout (WSV Achter ’t Veer)
Vacature

Werkgroep Handboek VNM

John van Gelder, voorzitter
Peter Otterspeer
Ada Sanders-Kranenburg (KNMC)
Wout Kraaijeveld

Coördinator SAW en Rijnsportpatent

Rob Bouman

Contactpersoon en coördinator European Boating Association (EBA)

Harm Smidt (KNMC)

Juridisch adviseur stichtingen- en verenigingsrecht

Ada Sanders-Kranenburg (KNMC)

Contactpersoon Vamex / CBR

Peter Bezemer (KNMC)


Regio’s: (Voorlopige indeling)

Contact Zuid

WSV de Batavier – Niftrik (i.o.)

Contact Noord

WSV St. Nic

Contact Midden

KDR&ZV – Dordrecht (i.o.)

Contact Rivierengebied / Alblasserwaard

WSV de Snap (Arie Kalis – Regio coördinator)

Contact IJsselmeer / Markermeer / Randmeren

Arie Kwak

Contact Regio Rivieren – vaarwegen Gelderland

Dick Sluijter (KNMC)

Secretariaat:

VNM
Meent 2a
4141 AC Leerdam
Tel. 0345-62 31 00
secretariaat@knmc-vnm.nl

Reacties zijn gesloten.