Organisatie

De stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Het secretariaat is gevestigd op het adres Meent 2a in Leerdam. Het is op maandag van 12.30 tot 15.30 uur en van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur telefonisch bereikbaar onder nummer 0345 623100. In de maanden mei t/m augustus op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur.  

Bestuur
Voorzitter
Wim Prins
Beleidscoördinatie
Ledenbeleid
Participantenraadvergaderingen
Meerjarenplan, jaarlijks beleidsplan
Platform Waterrecreatie (PW)
Waterrecreatie Nederland (WN)
Handboek Jachthavenbeheer
NOC*NSF
Secretaris
Jan de Wit
Bestuursvergaderingen
Jaarverslag
Contactpersoon secretariaat
Contactpersoon juridisch adviseur
Contactpersoon ondersteuning
Evenementen
Penningmeester
Hans v. d. Steen
Financiële administratie
Jaarrekening
Begroting
Samenwerking / intermediair KNMC en NOC*NSF
Bestuurslid
Gideon Huijsse
PR, Marketing en Communicatieplannen
Redacteur Nieuwsbrief
Website
Huisstijl
Portfolio VAARKLAAR
Bestuurslid
Peter Otterspeer
Werkgroep Handboek Jachthavenbeheer
Plv. redacteur Nieuwsbrief
Contactpersoon regionale vaarwegbeheerders
Bestuurslid
Joost Meijer
UIM
Redactieteam Nieuwsbrief
Nat. Commissie Motorbootrensport
Licenties, meetbrieven
Overige netwerken watersport

 

Reacties zijn gesloten.