Historie

Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)

Per 17 maart 2012 heeft de stichting VNM een aparte status t.o.v. de KNMC gekregen. Het VNM heeft met de statutenwijziging participanten en een participantenraad gekregen en heeft een eigen verantwoordelijk t.o.v. de KNMC met haar individuele leden. Een aparte samenwerkingsovereenkomst met de KNMC regelt verder de facilitaire ondersteuning die de KNMC aan het VNM biedt, o.a. het gebruik van het kantoor.
Vanaf 17 maart 2007 tot 17 maart 2012 werden de belangen van de bij de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC) aangesloten verenigingen en -clubs in het bijzonder behartigd door het bestuur van de Stichting Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM), waarvan de bestuursleden worden benoemd door het Algemeen Bestuur van de vereniging KNMC.

Positionering
Het VNM positioneert zich als het Verbond van motorbootvaarders.

De motorbootvaarders onderscheiden zich immers qua vaargebied, vaargedrag en vaartechniek! Ook in andere Europese landen hebben motorbootclubs zich verenigd in een aparte landelijke organisatie.

Reacties zijn gesloten.