Participantenraad 2018

Aan de besturen van de bij het
Verbond Nederlandse Motorbootsport aangesloten organisaties

Geacht bestuur,

Zoals u in onze “Nieuwsbrief” van september 2018 hebt gelezen, is de VNM participantenraad 2018 gepland op:

Zaterdag 27 oktober 2018

Wij zijn die dag te gast bij

Partycentrum Het Dak
Tiendweg 9a
4142 EG Leerdam

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom en staat de koffie klaar.
Om 10.30 uur openen wij de vergadering.
Wij streven er naar deze bijeenkomst om 15.30 uur te beëindigen.

Conform de statuten van het VNM, kan uw vereniging door maximaal 3 mensen worden vertegenwoordigd. Van deze 3 vertegenwoordigers is dan één persoon de formele vertegenwoordiger (met stemrecht) van uw vereniging.

Het is van belang dat er van iedere participant een vertegenwoordiging aanwezig is op de participantenraad. Hoe meer inbreng van participanten, des te beter kan het bestuur van het VNM een beeld vormen van zaken om belangenbehartiging voor u en uw vereniging vorm te geven.

Daarnaast is een grote opkomst van belang voor het onderhouden en uitbreiden van het interne netwerk binnen het VNM zodat we van elkaar kunnen leren en ervaringen uit kunnen wisselen.

De vertegenwoordiging van de participant mag ook bestaan uit gewone leden van de participant.

In deze participantenraad zal een nieuw VNM bestuurslid worden voorgedragen.
Wij zijn blij met deze voordracht en daarmee versterking van ons bestuur.

Het VNM groeit nog steeds gestaag. Dat betekent dus ook een toenemende hoeveelheid werk voor de bestuurders van het VNM. Om die reden ontvangen wij graag voordrachten vanuit de aangesloten verenigingen, om het huidige bestuursteam te komen versterken. U kunt een voordracht doen door een e-mail met motivatie te sturen naar ons secretariaat.

Voor de VNM participantenraad kunt u inschrijven door vóór 19 oktober 2018 het deelnameformulier in te vullen op de website (u kunt ook de bijlage ingevuld retourneren). Mocht een afvaardiging van uw vereniging onverhoopt niet kunnen komen dan willen wij dat ook graag weten!

Eventuele vragen of punten, die u tijdens de participantenraad aan de orde wilt stellen, willen wij graag van tevoren van u vernemen via het deelnameformulier.

Het e-mailadres van ons secretariaat staat u hiervoor ter beschikking: secretariaat@knmc-vnm.nl

Alle vergaderstukken, agenda en bijlagen vindt u hieronder:

Wij rekenen zaterdag, 27 oktober a.s. op uw komst en hopen met uw inbreng en medewerking op een constructieve bijeenkomst.

INSCHRIJFFORMULIER >

Met vriendelijke groet
namens het bestuur,

P.W. Otterspeer, secretaris VNM

Reacties zijn gesloten.