Reisdocumenten

Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen ICP
De KNMC is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als één van de bonden die in Nederland bevoegd zijn om het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (kortweg: ICP) uit te geven.

Het ICP is een (officieus) internationaal eigendomsdocument voor pleziervaartuigen, dat in de 80-er jaren van de vorige eeuw door de Europese Commissie is vastgesteld en dat in vrijwel geheel Europa wordt erkend als “identiteitsbewijs” van het pleziervaartuig. Hierdoor is het ICP een onmisbaar document als men zich met de boot buiten de landsgrenzen begeeft en bijvoorbeeld de douane wil weten wie de eigenaar is. In de praktijk volstaat dan het ICP als eigendomsbewijs.

Het ICP heeft een standaard model, het blijft eigendom van de bond die het heeft afgegeven en het heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Het ICP vervalt echter van rechtswege op het tijdstip waarop de gegevens in het ICP betreffende het pleziervaartuig of de eigendom niet meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.

Binnenschepenregister
U kunt het schip ook laten opnemen in het schepenregister van het Kadaster. Daarmee is het ‘registergoed’ geworden en heeft u voor de Nederlandse wet de zwaarste eigendomsregistratie die maar mogelijk is. Deze registratie kan alleen veranderd worden door een notaris of een beëdigd scheepsmakelaar. Als u het schip laat opnemen in het binnenschepenregister krijgt u een certificaat. Ook dit document is voldoende voor de Europese binnenwateren. Een ICP is dan niet nodig, maar omdat in het buitenland de Nederlandse documenten vaak niet worden herkend is het toch aan te raden om een ICP aan te vragen.

KOSTEN
De kosten van een ICP (geldig voor twee jaren) bedragen:
– voor KNMC leden gratis
– voor leden van de aangesloten verenigingen (participant bij VNM) € 17,50
– voor niet-leden € 28,00
– voor niet-leden elders in de EU € 42,00 + waar van toepassing doorberekening van extra kosten
Het verschuldigde bedrag dient men over te maken op NL 42 ABNA 047 04 43 693 onder vermelding van naam en ICP aanvraag.
Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met bijlagen en de betaling wordt de ICP u zo spoedig mogelijk toegezonden.

Vertegenwoordigingsverklaring
Niet-Nederlanders die een Nederlands Internationaal Certificaat Pleziervaartuigen willen aanvragen, kunnen dit doen via een vertegenwoordiger met de Nederlandse nationaliteit en wonende in Nederland. Deze vertegenwoordiger dient een verklaring in te vullen en tezamen met de aanvraag (met bijlagen) en een kopie ID in te dienen. Klik hier voor de ‘Vertegenwoordigingsverklaring’.

Vanwege enkele aanpassingen in de regelgeving kan de uitgifte van de ICP even op zich laten wachten. Wij vragen uw begrip.

Klik hier voor het ICP aanvraagformulier.

Aanvragen kunnen gestuurd worden naar:
KNMC
Meent 2a
4141 AC Leerdam

of naar secretariaat@knmc.nl

of via onderstaand formulier.

Gegevens eigenaar (Voor mee te zenden bijlagen en voorwaarden klik hier)
Gegevens van de boot
Gegevens van de motoren
  1. Motor 1
  2. Motor 2
Gegevens van de radiozendapparatuur
Kopie toevoegen (U kunt ook een papieren versie van de documenten sturen naar KNMC, Meent 2a, 4141 AC Leerdam)
  1. Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
 

Print dit formulier