Archief (Openbaar)

2020

Richtlijn voor besluitvorming
binnen de vereniging i.v.m.
maatregelen coronavirus
(261 kb)
2019

Bouwstenenrapport input waterrecreatie
MERv 24-6-2019
(11.7 mb)

Deelrapport Natuur VOV – D2 (8 mb)

Brandveiligheid aan boord (1.81 mb)

Communicatie op het water (716 kb)

Beantwoording IAKvragen zuivering
toiletwater pleziervaart
(35 kb)

Toelichting bij Wijziging Rlbi ivm
zuivering toiletwater pleziervaart
(60 kb)

Wijziging Rlbi ivm zuivering
toiletwater pleziervaart
(55 kb)

Poster Duikvlag Watersporter A3 (3.3 mb)

Nota Varen | Deel 1 (6.11 mb)
2018

Stappenplan aanpak
waterplantenoverlast
(1.77 mb)

Terug naar de Linge (2,05 mb)

Schetsboek De Gezonde Haven (14 mb)

Gedragscode voor veilig
varen door windparken
 (1,12

Ambitiekaart Haarlemse Wateren (671 kb)

Pleziervaart op het Spaarne 2016 (1,18 mb)

Visie N-Holland 2030 (5,28 mb)

De Nederlandse Watersporter
(2,45 mb)
 
2017

Te verwachten overlast
waterplanten
(2,26 mb)
2016
1
Nota van beantwoording en wijzigingen
watervisie Amsterdam 2040
 (1,21 mb)
2
Prognose ontwikkeling recreatievaart
2030, 2040, 2050
 (546 kb)
200
Veilig varen op de Waal (246 kb)
fact
Factsheet Waterrecreatie (245 kb)
2
Watervisie Amsterdam 2040
(concept)
 (44,1 mb)
2015
pro
Besluit Brughoogte provincie Utrecht (409 kb)
sta
BPR-wijziging-14 okt 2015
(164 kb)
200
Manifest De Waarde van
Gelders Water (3.385 kb)

VDJS folder Gasveilig 2015
(2.170 kb)

Hinderkaart april (355 kb)

Struikelblokken KVB juni 2015 (725 kb)

KNRM Helpt QRC (2.306 kb)

KNRM Helpt Leaflet VNM (480 kb)

VDJS motorstoring (1.223 kb)

Weet u hoe laat de sluis
opengaat in 2015
(1.097 kb)

RWS Flyer Veilig varen op
de Waal
(403 kb)
 
Def. doorvaartregeling Schiphol (72 kb)
2014

Factsheet Varen over het
Máximakanaal
(280 kb)

Overzicht versoberingsmaatregelen
sluizen en bruggen A2
(1.812 kb)

RWS Folder AIS verplichtstelling (283 kb)

Recreatietoervaart in het
IJsselmeergebied
(2.000 kb)

Beleidsverkenning Natuurambitie
Grote Wateren 2050-2100
(4.579 kb)

Watersport Boetes 2014(4.075 kb)
2013

Deltaprogramma 2014 (9.982 kb)

VW Ankerproject (2.769 kb)

Persbericht Boot Holland
(452 kb)
2012

Belastingdienst Rode Diesel
(130 kb)

Recreatie en Natuur (4.955 kb)

Modelverordering VNG Horeca
(48 kb)

Bestuursreglement Alcohol in
sportkantines
(64 kb)

Visiedocument Ondernemers Platform
de Hollandse Plassen
(725 kb)

Benchmark toeristisch-recreatief beleid
van gemeenten
(1.053 kb)
2011

The Groningen Declaration
(138 kb)

VDJS Het blauwe bord 2012 (308 kb)

VDJS Spelregels voor een veilige
snelle vaart 2012
(275 kb)

Kamerbrief Aanpak Natura 2000
(108 kb)

VDJS Veilig het water op 2012 (923 kb)

VDJS Veiligheid aan boord –
inventaris 2012
(533 kb)

ARBO vrijwilligers Tielse WV De Waal
(155 kb)

Toekomstvisie waterrecreatie 2025
(3.581 kb)

Zwartboek Natura
(3.404 kb)

ARBO-check voor Sport
(534 kb)

15 vragen Arbo en vrijwilligerswerk
(743 kb)

Natura Inspraakwijzer 1ste tranche
(2.477 kb)

Advies Taskforce Recreatietoervaart
(445 kb)

ARBO_check voor vrijwilligers
(793 kb)

BRTN 2000
(12.789 kb)

Brochure legionella 2008 ivw
(223 kb)

Introductiedossier TaskforceRTV
(752 kb)

Aansprakelijkheid Verenigingen
(118 kb)

Veilig varen op ruim vaarwater  IVW
(229 kb)

Pre-verkenning waterrecreatie
(3.361 kb)

Ruimte voor de rivier
(1.349 kb)

Verslag Natura-conferentie
(86 kb)

Teylingen-visie 2007
(3.962 kb)

 

Reacties zijn gesloten.