Verbond Nederlandse Motorbootsport

ONTDEK het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM)…

VNM, hét Verbond van en voor motorbootvaarders.
Het VNM ondersteunt de bij het verbond aangesloten watersportverenigingen en -clubs actief en krachtig op gebieden als: belangenbehartiging, jachthavenbeheer, advisering bij bestuurlijke kwesties, kennisopbouw en kennisuitwisseling, enzovoort.

Centraal in de activiteiten van het VNM staat de belangenbehartiging:
het opkomen voor en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden, de motorbootvaarders. Het VNM doet dit zowel nationaal als internationaal. Het VNM staat voor veiligheid, vaardigheid en verantwoordelijkheid op het water. Het bevorderen en in stand houden van open vaarverbindingen, het behouden en uitbreiden van goede watersportvoorzieningen én bovendien het jachthavenbeheer zijn de aspecten die continu aandacht hebben.

Door de krachten te bundelen en kennis en ervaringen uit te wisselen is het VNM in staat om de besturen van de aangesloten verenigingen met raad en daad bij te staan.

Het motto van het VNM is dan ook : Netwerken in Waterrecreatie.

Het VNM staat voor veiligheid, vaardigheid en verantwoordelijkheid op het water. Het bevorderen en in stand houden van open vaarverbindingen, het behouden en uitbreiden van goede watersportvoorzieningen én bovendien het jachthavenbeheer zijn de aspecten die continu aandacht hebben. Het VNM is er van overtuigd dat ze voor watersportverenigingen en –clubs en hun besturen veel kan betekenen.

1

 

Reacties zijn gesloten.